Adatvédelmi tájékoztató

Az ServFaces Hungary Kft., figyelemmel a 2018. május 25.-i hatállyal érvénybe lépett, AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről, GDPR, általános adatvédelmi rendeletre, a
továbbiakban Rendelet, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségeink betartása
jegyében felülvizsgálta eddigi adatkezelését és adatvédelmi intézkedéseit.
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a cégünknél kezelt személyes és különleges
adatok tekintetében biztosítsa az adatvédelemre, az adatbiztonságra vonatkozó
jogszabályi és működési követelmények betartását, segítse ügyfeleink, megbízóink,
szerződéses partnereink egyéb kapcsolataink tájékozódását és betartatását. A cég
Belső Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti az adatkezelési gyakorlatát.

A szabályozás 2018. május 25. napján lép hatályba.